YUEGENE_FAY-01

YUEGENE FAY

        YUEGENE FAY เริ่มต้นคอสเพลย์มาตั้งแต่ปี 2000 อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการตัดเย็บชุดคอสเพลย์ พร็อบ และการแต่งหน้าที่เหมือนกับตัวละคร นอกจากนี้ ก็ยังทำหน้าที่เป็น Cosplayed Embassador of Thailand และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน World Cosplay Summit ในปี 2007 และ 2009 และถูกเชิญให้ไปร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันคอสเพลย์ในหลากหลายประเทศอีกด้วย

YUEGENE FAY

        YUEGENE FAY started cosplay since 2000 and in a role as costume & props maker also Make-up artist. Her duty is an cosplayed embassador of Thailand and a representative for World Cosplay Summit in 2007 &2009. Famous tv programmes in different contriessuch as, 天天上上 or Day Day up and Japanese TVshow in NHK channel invited Yuegene as a guest which causes Yuegene’s repution spread widely and have more than 100,000 Chinese fans followed on Weibo website. Additionally, Yuegene Fay is invited to be a participant as commentator/judge for important Cosplay competition around the world, for examples WCS,AFA, China Joy,ECG,CICAF, etc.