YK_Asha_1701-1

YANAKIKU เป็น POP Girls Duo ต้นแบบที่นำกิโมโนและคอสเพลย์มาประยุกต์เข้าด้วยกัน หรือเรียกว่าสไตล์ KIMOCOS ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกับใคร และยังเป็นคู่ Duo ที่มีอารมณ์ขัน สามารถสร้างความสนุกสนานและเผยแพร่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นไปทั่วโลก

ซ้าย : YANA               เป็นสาวที่มาในสไตล์แปลกใหม่คือ คูลเกิร์ล เย็นชา นิ่งๆ

ขวา : KIKU                เป็นสาวสไตล์คาวาอี้ น่ารัก ใสๆ