EDUCATION ZONE

Zone :: Zen Event Gallery Level 8
Detail :: สำหรับผู้ที่วางแผนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น รับคำแนะนำการเรียนต่อ การเตรียมเอกสารการสมัครโดยตรงจากสถาบันสอนภาษาชั้นนำกว่า 30 สถาบัน รวมถึงรบข้อมูลจาก โรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆได้ภายในงาน บริหารโดย ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศญี่ปุ่น พร้อมรบข้อมูล ทุนการศึกษา ร่วมฟังสัมมนาจากตัวแทนสายวิชาชีพดานต่างๆมาบอกเล่าประสบการณ์ และให้คำปรึกษาฟรี ตลอด 3 วัน