A4_Study-in-japan-01

Zone :: Zen Event Gallery Level 8
Detail :: บริเวณ เซ็น อีเวนท์ แกลอรี่ ชั้น8  จะมีการจัดเป็นโซนการศึกษา มีโรงเรียน 30 แห่งทั้งสายโรงเรียนสอนภาษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสายอาชีพบินตรงมาจากญี่ปุ่น แล้วยังมีบริษัทจัดหางานในญี่ปุ่นมา โดยโต้โผใหญ่อย่าง โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Mainichi ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร จัดหนักจัดเต็ม!!! ภายในงานจะมีการนำเสนอให้ข้อมูลการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น พร้อมบริการตรวจเช็คเอกสารแบบครบวงจร รวมถึงเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มาให้ความรู้และแนะนำเรื่องการเรียนภาษาญี่ปุ่น , ทุนการศึกษา และพบกับตัวแทนจากสถาบันญี่ปุ่นทั่วทุกภูมิภาคที่จะบินตรงมาให้คำปรึกษาเรื่องการไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่องานนี้โดยเฉพาะและมีกูรูในด้านต่างๆ มาเปิดสัมมนาให้เข้าร่วมอีกในหัวข้อต่างๆ เพื่อการส่งเสริมโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัทและองค์กรญี่ปุ่นต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น!!!