PINK-CRES

PINK CRES.

PINK CRES มาจาก PINK (สีชมพู) คือสีประจำวง และ CRES ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า “crescendo” หมายถึงการดังขึ้นไปตามลำดับ เพราะฉะนั้นชื่อวง PINK CRES จึงมีความหมายว่าวงดนตรีที่เติบโตขึ้นไป ซึ่งนำทีมโดย Nutsuyaki Miyabi (นัตสึกิ มิยาบิ) อดีตสมาชิกวง Berry Kobo

PINK-CRES-(2)

ชื่อ : Nihei Yuuka (นิเฮย์ ยูกะ)
ชื่อเล่น : Nihe (นิเฮย์)
วันเกิด : 20 ตุลาคม 1995
สถานที่เกิด : จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กรุ๊ปเลือด : A

PINK-CRES-(3)

ชื่อ : Nutsuyaki Miyabi (นัตสึยากิ มิยาบิ)
ชื่อเล่น : Miyabi (มิยาบิ)
วันเกิด : 25 สิงหาคม 1992
สถานที่เกิด : จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
กรุ๊ปเลือด : O

PINK-CRES-(1)

ชื่อ : Kobayashi Hikaru (โคบะยาชิ ฮิคารุ)
ชื่อเล่น : Hikaru (ฮิคารุ)
วันเกิด : 19 เมษายน 1994
สถานที่เกิด : จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กรุ๊ปเลือด : AB