Message from President

GIRL5

“ในปี 2560นี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีงานที่สานความสัมพันธ์เกิดขึ้นมากมาย โดยงาน JAPAN EXPO THAILAND 2017 ได้เป็นกิจกรรมที่เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมแรกๆของปี ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้างเซ็นทรัลเวิร์ล ซึ่งเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมถึง 5แสนคนหมุนเวียนตลอดทั้ง 3 วัน โดยในงานมีศิลปินและนักแสดงทั้งด้านดนตรี วัฒนธรรมญี่ปุ่นและกิจกรรมที่หลากหลายให้ชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมสนุกกันถึง 11 โซน

เพราะเราเชื่อว่า ความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นนั้น สามารถเริ่มจากสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า “พลังละมุน” หรือ “Soft Power” (the ability to indirectly influence behaviour or interests through cultural) ที่มาในรูปแบบของการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมบันเทิง เพลง ละครและอาหาร
ฯลฯ

ข้าพเจ้าเชื่อว่า “มิตรภาพต้องนำธุรกิจ ” หากเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งด้านวัฒนธรรมและความคิดที่เปิดรับในด้านความเหมือนและความแตกต่าง การสานต่อเรื่องธุรกิจนั้นจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นคนไทยที่มีความรักและเคารพในประเทศญี่ปุ่น และได้มีโอกาสทำงานเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศมากว่าสิบปี โดยได้ทำงานหลายโครงการให้แก่รัฐบาลไทยทั้งในฐานะผู้ประกอบการ รวมถึงการขยายกิจการไปยังตลาดอาเซียน ข้าพเจ้าเชื่อว่า งาน JAPAN EXPO THAILAND จะเป็นนอกเหนือจากคำว่า “อีเว้นท์”แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมโยงสำหรับนักธุรกิจไทยและญี่ปุ่น ที่จะสามารถต่อยอดสร้างธุรกิจในอนาคต และขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียน งาน JAPAN EXPO THAILAND ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ จี-ยูครีเอทีฟให้ความสำคัญเพียงอย่างเดียว ทีมงานเรายังร่วมมือประสานงานต่างๆอีกหลายสิบงานเพื่อเสริมสร้างธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในทุกๆด้าน สนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทยที่จะให้ความสำคัญไม่ใช่ในเพียงแค่ในปีนี้ที่ครบรอบความสัมพันธ์ 130 ปี แต่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะยังคงมิตรภาพที่ดีเช่นนี้ไปตลอดกาล”

ユパレット エットラパカル
C.E.O. G-YU Creative Co.,Ltd.

On behalf of Japanese who staying in Thailand for more than 10 years, I can feel and sense of how Thai people having Nam Jai and lovely hospitality, which making me thinking of one of the Japanese word, “Omeotenashi” which is the Sprit of Japanese Hospitality, this similarity of feeling, made me always feel Thailand is my second home.

I am proud to be part of the team that organizer event to bond the relationship of Thailand and Japan through our event, especially JAPAN EXPO THAILAND which we would love this event to be ALL JAPAN EVENT that gathering all Thais who fond in love with Japanese contents such as Entertainment, Tourism, Food, and at the same time, to create business opportunities for Japanese firm that willing to do find Joint Venture or selling their products or services into Thai market and to do test marketing at our event.

I do believe that, to do business in the present time, “Relationship” would be the most crucial factor that each business firm has to concern to start business,both side need to understand each other is very important thing. On behalf of G-Yu Creative management team, I would love to thank you all the audiences who always attending and support our event. We have more and more people joining us each year. We will do our best to make JAPAN EXPO THAILAND not only entertaining people but also create the business opportunity for both Thailand and Japan.

Ms. Tomomi Kobayashi
Executive Vice President G-Yu Creative

6746748915289