Message from President

GIRL5

“ในปี 2560นี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีงานที่สานความสัมพันธ์เกิดขึ้นมากมาย โดยงาน JAPAN EXPO THAILAND 2017 ได้เป็นกิจกรรมที่เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมแรกๆของปี ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้างเซ็นทรัลเวิร์ล ซึ่งเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมถึง 5แสนคนหมุนเวียนตลอดทั้ง 3 วัน โดยในงานมีศิลปินและนักแสดงทั้งด้านดนตรี วัฒนธรรมญี่ปุ่นและกิจกรรมที่หลากหลายให้ชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมสนุกกันถึง 11 โซน

เพราะเราเชื่อว่า ความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นนั้น สามารถเริ่มจากสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า “พลังละมุน” หรือ “Soft Power” (the ability to indirectly influence behaviour or interests through cultural) ที่มาในรูปแบบของการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมบันเทิง เพลง ละครและอาหาร
ฯลฯ

ข้าพเจ้าเชื่อว่า “มิตรภาพต้องนำธุรกิจ ” หากเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งด้านวัฒนธรรมและความคิดที่เปิดรับในด้านความเหมือนและความแตกต่าง การสานต่อเรื่องธุรกิจนั้นจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นคนไทยที่มีความรักและเคารพในประเทศญี่ปุ่น และได้มีโอกาสทำงานเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศมากว่าสิบปี โดยได้ทำงานหลายโครงการให้แก่รัฐบาลไทยทั้งในฐานะผู้ประกอบการ รวมถึงการขยายกิจการไปยังตลาดอาเซียน ข้าพเจ้าเชื่อว่า งาน JAPAN EXPO THAILAND จะเป็นนอกเหนือจากคำว่า “อีเว้นท์”แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมโยงสำหรับนักธุรกิจไทยและญี่ปุ่น ที่จะสามารถต่อยอดสร้างธุรกิจในอนาคต และขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียน งาน JAPAN EXPO THAILAND ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ จี-ยูครีเอทีฟให้ความสำคัญเพียงอย่างเดียว ทีมงานเรายังร่วมมือประสานงานต่างๆอีกหลายสิบงานเพื่อเสริมสร้างธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในทุกๆด้าน สนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทยที่จะให้ความสำคัญไม่ใช่ในเพียงแค่ในปีนี้ที่ครบรอบความสัมพันธ์ 130 ปี แต่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะยังคงมิตรภาพที่ดีเช่นนี้ไปตลอดกาล”

 

คุณยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์
ประธานกรรมการบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด

 

ดิฉันในฐานะคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมามากกว่า 10ปี ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยดิฉันสามารถสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจและมิตรภาพที่น่ารักจากใจของคนไทย ซึ่งดิฉันรู้สึกถึงความใกล้เคียงกับคำหนึ่งในภาษาญี่ปุ่น เรามีคำที่สื่อถึงแก่นแท้ของคนญี่ปุ่นคือคำว่า “Omotenashi” ซึ่งใกล้คียงกับคำว่า “Hospitality” หรือการบริการจากใจ ความรู้สึกนี้ทำให้ดิฉันรู้สึกประเทศไทยคือประเทศที่ดิฉันสามารถเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองก็ว่าได้

ดิฉันเองยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นโดยผ่านกิจกรรมอีว้นท์งานต่างๆที่ทางจี-ยูครีเอทีฟได้จัดทำขึ้น โดยเฉพาะงาน JAPAN EXPO THAILAND ที่เราอยากให้งานนี้เป็นสะพานเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น โดยมีคอนเซบป์คือ ALL JAPAN EVENT ที่จะให้คนไทยที่มีความชื่นชอบญี่ปุ่นในแต่ละด้านมารวมตัวกัน ทั้งด้านความบันเทิง การท่องที่ยว อาหาร วัฒนธรรม ฯลฯ ในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับคนญี่ปุ่นที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย สามารถนำสินค้าหรืองานบริการมาทดลองจำหน่ายในตลาดและหาคู่ค้าที่จะต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
ดิฉันเชื่อว่าปัจจัยการทำธุรกิจที่สำคัญในปัจจุบันนั้นคือเรื่องของความเชื่อมโยงของมิตรภาพ หากชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมีความข้าใจพื้นฐานของกันและกัน เราจะสามารถสานต่อธุรกิจที่ยั่งยืน ดิฉันในฐานะตัวแทนชาวญี่ปุ่นในบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ ขอขอบพระคุณคนไทยที่ได้ให้ความสนใจประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้มาร่วมงานมากขึ้นๆในทุกๆปี และดิฉันขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า เราจะพยายามทำงาน JAPAN EXPO THAILAND ให้เป็นงานที่มอบทั้งความบันเทิงและสาระประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงส่งสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้สืบเนื่องต่อไปในอนาคต

Ms. Tomomi Kobayashi
Executive Vice President G-Yu Creative

6746748915289