Message from President

GIRL5

“ในปี 2562 นี้เป็นปีครบรอบกรอบความร่วมมือ10ปี ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong-Japan Cooperation) ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความสัมพันธ์กันมายาวนานในแต่ละด้าน โดยงาน JAPAN EXPO THAILAND 2019 นั้นยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกๆของปีที่ได้ร่วมฉลองถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 16 โซน ทั้งกิจกรรมด้านบันเทิง วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว ศิลปะ รวมถึงโซน B2B & Networking Zone ที่สามารถเจรจาการค้าทางด้านธุรกิจที่จะเกิดขึ้นภายในงานและเน้นกิจกรรมผ่านคอนเซบป์ “BEAUTY of JAPAN (日本の美)” ระหว่างวันที่ 25- 27 มกราคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่จะจัดกิจกรรมขึ้นในทุกโซนทั้งลานด้านนอกและด้านใน ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมถึง 5แสนคนหมุนเวียนตลอดทั้ง 3 วัน

เราเชื่อว่า ความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นนั้น สามารถเริ่มจากสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า “พลังละมุน” หรือ “Soft Power” (the ability to indirectly influence behavior or interests through cultural) ที่มาในรูปแบบของการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมบันเทิง เพลง ละครและอาหาร
ฯลฯ

ดิฉันคิดเสมอว่า “มิตรภาพต้องนำธุรกิจ ” หากเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งด้านวัฒนธรรมและความคิดที่เปิดรับในด้านความเหมือนและความแตกต่าง การสานต่อเรื่องธุรกิจนั้นจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ในฐานะที่ดิฉันเป็นคนไทยที่มีความรักและเคารพในประเทศญี่ปุ่น และได้มีโอกาสทำงานเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศมากว่าสิบปี โดยได้ทำงานหลายโครงการให้แก่รัฐบาลไทยทั้งในฐานะผู้ประกอบการ รวมถึงการขยายกิจการไปยังตลาดอาเซียน รวมถึงมีการจัดงาน JAPAN EXPO MALAYSIA ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน

ดิฉันเชื่อว่า งาน JAPAN EXPO THAILAND จะเป็นนอกเหนือจากคำว่า “อีเว้นท์”แต่เป็นสะพานเชื่อมโยงสำหรับนักธุรกิจไทยและญี่ปุ่น ที่จะสามารถต่อยอดสร้างธุรกิจในอนาคต เรายังร่วมมือประสานงานต่างๆ อีกมากมายเพื่อเสริมสร้างธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในทุกๆด้าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพความสัมพันธืระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะยังคงมิตรภาพที่ดีเช่นนี้ไปตลอดกาล”

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณพาทเนอร์ ผู้สนับสนุน บริษัทต่างๆทั้งในประเทศและจากประเทศญี่ปุ่น ผู้เยี่ยมชมงาน และที่สำคัญคือทีมงานของเราทุกคนมากๆที่ทำให้งาน JAPAN EXPO THAILAND ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยทุกปี บรรลุความสำเร็จด้วยดี นี่คือกำลังใจสำคัญที่จะทำให้เราสร้างสรรงานดีๆให้แก่สังคมต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ”

 

คุณยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์
ประธานกรรมการบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด

 

Year 2019 has marked the 10th Anniversary of the co-operation between Japan and Thailand under the framework : Mekong-Japan Co-operation. Both Japan and Thailand have long been established as a great relationship through various dimensions. JAPAN EXPO THAILAND 2019 team is pleased to be the first event of the year to grace and celebrate the two countries’ friendship, by bringing the best of Japan and dedicate into 16 different zones including the core contents of Japanese entertainment, cultural, education, travel, art, F&B as well as B2B & Networking Zone, under the concept ” BEAUTY of JAPAN (日本の美)”. With previous year’s record of more than 500,000 visitors throughout the 3-day event, JAPAN EXPO THAILAND 2019 has grown even bigger to occupy more than 16 different zones, including indoor and outdoor sections of Central World, Bangkok, Thailand, and will be held from Friday 25th – Sunday 27th January 2019.

We believe that Thai and Japanese relations can start from what Japanese people call, “soft power” that comes in the form of cultural, entertainment, music, drama and food connections.

Personally, I believe that, “friendship comes before business” – by developing a friendship and trust, business will eventually take place and it will most likely be long lasting.

As a proud Thai national, who truly respect and be passionate about Japan, with more than 15 years’ experience working with both Japanese organizations from the private and public sectors, including bringing the concept of Japan Expo Thailand to other ASEAN countries, namely Japan Expo Malaysia which was very well received in Malaysia too, this has encouraged us to continue to strive by creating better and bigger events every year.

I believe that JAPAN EXPO THAILAND is a not only about the event, but it is a great platform that will be bridge both Thai and Japanese businessmen to further enhance the continuous business relationship of all aspects in the future. Last but not least, I would also like to personally thank our partners, exhibitors and visitors who have been supporting us all these years. We will do our best to continue the long-awaiting JAPAN EXPO THAILAND making it a great show for everyone.

ユパレット エットラパカル
C.E.O. G-YU Creative Co.,Ltd.

ดิฉันในฐานะคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมามากกว่า 10ปี ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยดิฉันสามารถสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจและมิตรภาพที่น่ารักจากใจของคนไทย ซึ่งดิฉันรู้สึกถึงความใกล้เคียงกับคำหนึ่งในภาษาญี่ปุ่น เรามีคำที่สื่อถึงแก่นแท้ของคนญี่ปุ่นคือคำว่า “Omotenashi” ซึ่งใกล้คียงกับคำว่า “Hospitality” หรือการบริการจากใจ ความรู้สึกนี้ทำให้ดิฉันรู้สึกประเทศไทยคือประเทศที่ดิฉันสามารถเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองก็ว่าได้

ดิฉันเองยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นโดยผ่านกิจกรรมอีว้นท์งานต่างๆที่ทางจี-ยูครีเอทีฟได้จัดทำขึ้น โดยเฉพาะงาน JAPAN EXPO THAILAND ที่เราอยากให้งานนี้เป็นสะพานเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น โดยมีคอนเซบป์คือ ALL JAPAN EVENT ที่จะให้คนไทยที่มีความชื่นชอบญี่ปุ่นในแต่ละด้านมารวมตัวกัน ทั้งด้านความบันเทิง การท่องที่ยว อาหาร วัฒนธรรม ฯลฯ ในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับคนญี่ปุ่นที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย สามารถนำสินค้าหรืองานบริการมาทดลองจำหน่ายในตลาดและหาคู่ค้าที่จะต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
ดิฉันเชื่อว่าปัจจัยการทำธุรกิจที่สำคัญในปัจจุบันนั้นคือเรื่องของความเชื่อมโยงของมิตรภาพ หากชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมีความข้าใจพื้นฐานของกันและกัน เราจะสามารถสานต่อธุรกิจที่ยั่งยืน ดิฉันในฐานะตัวแทนชาวญี่ปุ่นในบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ ขอขอบพระคุณคนไทยที่ได้ให้ความสนใจประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้มาร่วมงานมากขึ้นๆในทุกๆปี และดิฉันขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า เราจะพยายามทำงาน JAPAN EXPO THAILAND ให้เป็นงานที่มอบทั้งความบันเทิงและสาระประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงส่งสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้สืบเนื่องต่อไปในอนาคต

Ms. Tomomi Kobayashi
Executive Vice President G-Yu Creative

On behalf of Japanese who staying in Thailand for more than 10 years, I can feel and sense of how Thai people having Nam Jai and lovely hospitality, which making me thinking of one of the Japanese word, “Omeotenashi” which is the Sprit of Japanese Hospitality, this similarity of feeling, made me always feel Thailand is my second home.

I am proud to be part of the team that organizer event to bond the relationship of Thailand and Japan through our event, especially JAPAN EXPO THAILAND which we would love this event to be ALL JAPAN EVENT that gathering all Thais who fond in love with Japanese contents such as Entertainment, Tourism, Food, and at the same time, to create business opportunities for Japanese firm that willing to do find Joint Venture or selling their products or services into Thai market and to do test marketing at our event.

I do believe that, to do business in the present time, “Relationship” would be the most crucial factor that each business firm has to concern to start business,both side need to understand each other is very important thing. On behalf of G-Yu Creative management team, I would love to thank you all the audiences who always attending and support our event. We have more and more people joining us each year. We will do our best to make JAPAN EXPO THAILAND not only entertaining people but also create the business opportunity for both Thailand and Japan.

Ms. Tomomi Kobayashi
Executive Vice President G-Yu Creative

6746748915289