ciao-bella-cinquetti

Ciao Bella Cinquetti เป็น Girls Vocal Group ก่อตั้งขึ้นวันที่ 2 สิงหาคม และได้เปลี่ยนชื่อวงเมื่อปี 2015 ซึ่งชื่อนี้มีความแปลกใหม่ และมีความหมายคือ ผู้หญิงที่ดี ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน คือ Okada Robin Shoko, Goto Yuki, Hashimoto Mana, Morotsuka Kanami