chu-z

Chu-z ออกอัลบั้มแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2014 มาในคอนเซ็ปสาวยุคใหม่ของโลก มาในรูปแบบชองการร้องเพลง เต้น  และพูดคุย มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน  ชื่อของกลุ่มได้รับการเลือกจากคนทั้งประเทศ จากความสามารถของกลุ่มนี้ซึ่งมีความหมายว่า”ซับซ้อน”

MEMBER

maia

MAIA

วันเกิด          14 สิงหาคม 1988

บ้านเกิด       โตเกียว

กรุ๊ปเลือด     O

สีประจำตัว   ชมพู

luna

LUNA

วันเกิด         2 ธันวาคม 1992

บ้านเกิด       ไอจิ

กรุ๊ปเลือด     A

สีประจำตัว   ม่วง

kana

KANA

วันเกิด          25 กรกฎาคม 1993

บ้านเกิด       ไซตามะ

กรุ๊ปเลือด     A

สีประจำตัว   แดง

kaede

KAEDE

วันเกิด         26 ตุลาคม 1993

บ้านเกิด       คานากาวะ

กรุ๊ปเลือด     A

สีประจำตัว   เขียว

miku

MIKU

วันเกิด         16 มีนาคม 1994

บ้านเกิด       เกียวโต

กรุ๊ปเลือด     A

สีประจำตัว   ส้ม

mayu

MAYU

วันเกิด          19 มิถุนายน 1996

บ้านเกิด       เกียวโต

กรุ๊ปเลือด     O

สีประจำตัว   เงิน

honomi

HONOMI

วันเกิด          5 พฤศจิกายน 1997

บ้านเกิด       คานากาวะ

กรุ๊ปเลือด     O

สีประจำตัว   ทอง