งาน Japan Expo Thailand ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจของประเทศไทย-ญี่ปุ่นภายใต้คอนเซบป์ “INFINITE FUTURE THAI-JAPAN PARTNERSHIP BUSINESS OPPORTUNITY ” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Cooperation) โดยภายในงานจะมีตัวแทนจากบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเจรจาธุรกิจเพื่อให้ทั้ง2ประเทศได้ทำความสัมพันธ์และเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาและยกระดับ แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น พลาดไม่ได้ งาน Japan Expo Thailand 2019 ในวันที่ 25-27 มกราคม 2562 @CentralWorld 

B2B-01