BtoB & Networking Zone

Zone :: Zen Event Gallery Level 8
Detail ::

Japan Expo Thailand 2018 ไม่ได้มีแค่เรื่องราวด้านบันเทิง แต่เป็นการต่อยอดธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจญี่ปุ่น (Business To Business) ในงานนี้จะมีนักธุรกิจญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของบริษัทหลากหลาย บินตรงมาเพื่อเจรจาด้านธุรกิจกับนักธุรกิจไทยโดยเฉพาะ โดยทั้งสองฝ่ายจะมาทำความรู้จักกันและต่อยอดความร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และแลกเปลี่ยนเม็ดเงินอย่างมหาศาลระหว่างกันและกัน

โดยบริษัท จียู-ครีเอทีฟ จำกัด มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางให้นักธุรกิจทั้งสองประเทศมาเจอกัน สร้างรายได้ สร้างธุรกิจร่วมกัน ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น ตามคอนเซ็ปท์ Infinite Japan  โดยในปีนี้จะเป็นโซนที่เปิดตัวสินค้าต่างๆ ที่ต้องการโปรโมต หรือต้องการเปิดตัวหาคู่ค้าผู้จำหน่ายในประเทศไทย

Japan Expo Thailand 2018 is not only about entertainment, but it also aims to extend business between Thai and Japanese businessmen (Business To Business). In this event there will be Japanese businessmen that are the owners of several companies that will be flying directly to Thailand in order to discuss with Thai businessmen directly, and both sides will be able to meet and discuss joint business opportunities with the purpose of creating income and exchange of huge amounts of money between each other.
G-Yu Creative Company limited has the intention of being the intermediary for business people of both countries to meet, create income and business together, and to support exchange in several categories between each other. G-Yu Creative Company limited also intends to support and promote good understanding and relationships between Thgailand and Japan according to the Infinite Japan concept, and this year it will be the zone for introducing different products in order to promote them or to find new partners for distribution in Thailand.

Thailand4.0_handchk-01

ขอเชิญร่วมสัมมนา Cool Japan Business Seminar
ในหัวข้อ 
Japan & Thailand: Future Together on Human Resources Development
สัมมนาบุคลากรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ป่น

        ในปัจจุบัน เรื่องราวต่างๆของญี่ปุ่นได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะ Cool Japan ทำให้องค์กรต่างๆในประเทศญี่ปุ่น สามารถเข้าถึงประเทศไทยได้มากขึ้น ไทย-ญี่ปุ่นนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านธุรกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการว่าจ้างบุคลากรชาวไทยมากขึ้นในธุรกิจของญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งชาวไทยที่ประสงค์จะทำงานในธุรกิจญี่ปุ่น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการจัดหางานและรับจ้างอย่างเหมาะสม จึงต้องมีโครงสร้างที่สามารถรองรับเรื่องอุตสาหกรรมการผลิต การศึกษาและภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

        ในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่น มาอภิปรายแนวทางการร่วมมือพัฒนาบคุลากรในรูปแบบต่างๆระหว่างไทย และญี่ปุ่น ว่าทางรัฐบาลและประชาชนควรจะร่วมมือกันอย่างไร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม Cool Japan จึงขอเรียนเชิญให้รับเข้าฟังการสัมมนานี้ ด้วย (มีล่ามแปลขณะบรรยาย)          ไม่เสียค่าใช้จ่าย! รับเพียง 100 ท่านแรก เท่านั้น !

 

กำหนดการ

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 เวลา 15:30 -17:00 น.
*หลังจากจบการสัมมนาเวลา 17:00-18:00 น. สามารถพูดคุยเจรจาหรือแลกเปลี่ยนนามบัตรได้ตามอัธยาศัย

สถานที่ :   JAPAN EXPO THAILAND 2018 ZEN Event Gallery ชั้น 8, CentralWorld

ผู้จัดงาน :  สำนักงานคณะรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่น ส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สนับสนุน : องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น JETRO, หอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

ช่วงเวลารับสมัคร :   ถึงวันที่ 26 มกราคม 2018 *ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน

วิธีการสมัคร :  ผ่านทางเว็บไซต์

                        สำหรับ PC    https://goo.gl/forms/QqabrFYqVgCbsWko

                        สำหรับมือถือ  https://goo.gl/forms/bKY6jC6mPjG28rVo1

Thailand4.0_handchk-01-02

โอกาสร่วมธุรกิจกับชาวญี่ปุ่นในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2018!!

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการลงทะเบียนหาคู่ค้าเจรจาธุรกิจเเละสนใจร่วมทำธุรกิจชาวญี่ปุ่น (Joint Venture with Japanese Company , Find Distribuitor for your product , Find Importer for your product , Looking for Japanese product / Service into Thai Market ฯลฯ)

กรุณาเลือกธุรกิจที่ท่านสนใจเจรจากับตัวแทนโดยตรงจากญี่ปุ่น กว่า 50 บริษัท ระบุวันเวลาที่สะดวกได้ตั้งเเต่วันนี้ - 23 มกราคม 2561

โดยงานจะจัดขึ้นที่โซน B2B ชั้น 8 @ Zen Event Gallery, CentralWorld

ทางทีมงานจะทำการคอนเฟิร์มวันเวลาที่ท่านเลือกในการเจรจาธุรกิจให้ท่านในลำดับต่อไป

กรุณากรอกเเบบฟอร์มตามรายละเอียดด้านล่าง

https://goo.gl/forms/5WSU3wbwegbuQ2tq1

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ activity@gyucreative.com